Mensen worden steeds transparanter. Onze gangen kunnen steeds makkelijker getraceerd worden. Informatie daaruit kan ons leven veraangenamen, maar de keerzijde is dat die informatie ook tegen ons gebruikt kan worden. OBSERVE/ME maakt mensen bewust van hun eigen transparantie en stelt hen de vraag: Hoeveel is je privacy waard?